Nextcloud Talk setup voor basisschool

 · Systeemkabouter

Nextcloud logo

Met alle onderwijs op afstand op het moment, heb ik geprobeerd mijn bijdrage te leveren in het verbeteren van het contact tussen leerkrachten en leerlingen.

Alhoewel Microsoft Teams voor veel scholen een voor de hand liggende keuze lijkt, vond het personeel het installeren en gebruiken van teams niet laagdrempelig genoeg. Het team wil graag direct contact hebben met leerlingen en niet alles via de ouders (en hun mailbox) hoeven regelen.

Zo ben ik uitgekomen bij Nextcloud met daarbij de Talk module. Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid om met de klas of met subgroepen te chatten. Ook kan er in kleinere groepen gebeld of ge-videochat worden.

We zijn begonnen met een korte pilot met alleen groep acht van de school. Dit met het idee dat daar veel van de leerlingen al een eigen device zouden hebben. Er is een korte installatiehandleiding gemaakt om de Nextcloud en de Nextcloud Talk app te installeren en in te stellen op de server van de school. Dit bleek goed genoeg want het heeft verder weinig vragen opgeleverd.

De setup is zo dat er zo min mogelijk gegevens van de leerlingen worden verwerkt. Zo zijn er accounts gemaakt met alleen de voornaam en eerste letter achternaam. Daar heb ik een semi random password aan gekoppeld en dit per klas / groep aan de betreffende leerkracht verstrekt. Zo weet ik zo min mogelijk.

Alles bleek goed genoeg te werken om voor de heel school mee aan de slag te gaan. Om e.e.a. netjes te regelen is de nieuwe toepassing langs het schoolbestuur gegaan en is er een verwerkersovereenkomst opgesteld. De pilot had ik aanvankelijk draaien bij Hetzner in Duitsland (dus binnen de EU), maar als extra zekerheid heb ik de omgeving verplaatst naar TransIP en aldaar ook nog opgezet met diskencryptie.

Inschatten hoeveel resources er nodig zouden zijn om de hele school er mee te laten werken was lastig, ik had in ieder geval nauwelijks ervaring met Nextcloud buiten wat privegebruik.

De setup is een BladeVPS geworden met 6 CPU cores en 8 GB RAM. Dit was een beetje op basis van mijn ervaringen met Jitsi. Het OS is Debian 10. Nu na enige tijd gebruik, waarbij er omstreeks 140 verschillende leerlingen ingelogd zijn geweest, krijg je onderstaande CPU grafiek:

CPU grafiek nextcloud host

(dit is historie van de afgelopen 14 dagen. Het CPU gebruik komt gemiddeld niet boven de 30%)

Een paar cores minder had duidelijk ook goed geweest. Aan de andere kant wilde ik ook zeker voorkomen dat de tool in de weg zou zitten, dus een beetje overgedimensioneerd vind ik voor nu prima. RAM gebruik komt tot nu toe niet boven de 2 GB, netwerktraffic niet boven de 6 Mbps. Het is allemaal erg bescheiden tot nu toe.

Omdat de tool toch een beetje een gok was, heeft de school ook Teams klaar laten maken voor de leerlingen. Dit kostte meer tijd door de tussenpartij, maar het leek ons goed een plan B te hebben. Voor zover bekend is er tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt.